Ana i?eri?e atla
x

Home

PULCRA CHEMICALS’A
HO?GELD?N?Z

山西快乐十分走势视频 www.wzxlz.tw Pulcra Chemicals, benzersiz süre? ve mühendislik?bilgisi ve becerisi ile elyaf, tekstil ve deri?
endüstrilerine yenilik?i ?zel kimyasallar tedarik etme?konusunda 140 y?l? a?an deneyime sahip, dünya
?ap?nda faaliyet g?steren bir i?letmedir. Dünyada 13?farkl? lokasyonda, 300’den fazla mühendisi ile
mü?terileri i?in de?er yaratacak ??zümler?üretmektedir.

Pulcra, endüstriye efekt, sürdürebilirlik ve verimlilik?konusunda aplikasyon ve proses ?nerileri ile destek
sa?lamaktad?r Merkezi Geretsried (Münih),?Almanya’da bulunmaktad?r.

Pulcra, i? sa?l??? ve güvenli?i, mevzuata uyumluluk ve?kalite programlar?na ba?l? ?al??maktad?r.

Tekstil üretim zincirinde tüm süre?lerde teknik destek

Spin bitim i?lemleri i?in
?zel ürün gam? ? ? ? ??

Deri sekt?ründeki tüm süre? a?amalar? i?in ?zel?ürünler

Pamuktan Kot pantolona kadar ekolojik, sürdürülebilir, güvenli ve kolay yol

Güvenirlik ve h?zl? ??züm ?irketimiz i?in anahtar?kriterlerdir.

Aktif tekstil ürünleri moda konseptinize ve?koleksiyonunuza yeni olanaklar sa?lamaktad?r.

??RKET HABERLER?

?