Ana i?eri?e atla
x

Home

PULCRA CHEMICALS’A
HO?GELD?N?Z

山西快乐十分走势视频 www.wzxlz.tw Pulcra Chemicals, benzersiz süreç ve mühendislik bilgisi ve becerisi ile elyaf, tekstil ve deri 
endüstrilerine yenilikçi özel kimyasallar tedarik etme konusunda 140 y?l? a?an deneyime sahip, dünya
çap?nda faaliyet gösteren bir i?letmedir. Dünyada 13 farkl? lokasyonda, 300’den fazla mühendisi ile
mü?terileri için de?er yaratacak çözümler üretmektedir.

Pulcra, endüstriye efekt, sürdürebilirlik ve verimlilik konusunda aplikasyon ve proses önerileri ile destek
sa?lamaktad?r Merkezi Geretsried (Münih), Almanya’da bulunmaktad?r.

Pulcra, i? sa?l??? ve güvenli?i, mevzuata uyumluluk ve kalite programlar?na ba?l? çal??maktad?r.

Tekstil üretim zincirinde tüm süre?lerde teknik destek

Spin bitim i?lemleri i?in
?zel ürün gam? ? ? ? ??

Deri sekt?ründeki tüm süre? a?amalar? i?in ?zel?ürünler

Skintex? MR III etkili ve güvenli bir b?ceksavar?ürünüdür.

Güvenirlik ve h?zl? ??züm ?irketimiz i?in anahtar?kriterlerdir.

Aktif tekstil ürünleri moda konseptinize ve?koleksiyonunuza yeni olanaklar sa?lamaktad?r.

??RKET HABERLER?